Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam .VN
Cấp 2 từ 03 ký tự trở lên & Cấp 3 từ 1 ký tự trở lên
Tên miền Phí khởi tạo (vnd/lần) Phí duy trì (vnd)
.VN 350.000 480.000
.COM.VN 350.000 350.000
.NET.VN 350.000 350.000
.BIZ.VN 350.000 350.000
.GOV.VN 200.000 200.000
.ORG.VN 200.000 200.000
.EDU.VN 200.000 200.000
.INFO.VN 200.000 200.000
.NAME.VN 30.000 30.000
.PRO.VN 200.000 200.000
.HEALTH.VN 200.000 200.000
.AC.VN 200.000 200.000
.INT.VN 200.000 200.000
Tên miền Việt Nam .VN (1, 2 ký tự)
Tên miền Phí khởi tạo (vnd/lần) Phí duy trì (vnd)
.VN             (1 ký tự) 350.000 40.000.000
.VN             (2 ký tự) 350.000 10.000.000

 

Tên miền Quốc Tế
Tên miền Phí khởi tạo (vnd/lần) Phí duy trì (vnd)
Onlinenic Networksolution
.COM Miễn phí 330.000 500.000
.NET Miễn phí 330.000 500.000
.ORG Miễn phí 330.000 500.000
.BIZ Miễn phí 330.000 500.000
.INFO Miễn phí 330.000 500.000

 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Hotline: 0945963777   Email: cnsonline247@gmail.com