Cách hiển thị tất cả các tab trình duyệt trong Alt+Tab trên Windows 10

Đầu tiên, khởi chạy Settings bằng cách mở menu Start và nhấp vào biểu tượng bánh răng ở bên trái. Hoặc bạn có thể nhấn phím tắt Win + I.

Khởi chạy Settings

Trong Settings, nhấp vào System, sau đó chọn Multitasking từ thanh bên.

Chọn Multitasking từ thanh bên

Trong cài đặt Multitasking, hãy tìm menu drop-down “Pressing Alt + Tab shows” và nhấp vào đó. Khi menu xuất hiện, hãy chọn “Open windows and all tabs in Edge”.

Chọn “Open windows and all tabs in Edge”

Tùy chọn mặc định là “Open windows and 5 most recent tabs in Edge”. Bạn cũng có thể chọn “Open windows and 3 most recent tabs in Edge” để có ít tab hơn hoặc chọn “Open windows only” để ẩn các tab của trình duyệt Edge khỏi trình chuyển đổi Alt+Tab.

Các tab trình duyệt Microsoft Edge dưới dạng những mục nhập riêng biệt với hình thu nhỏ

Đóng Settings. Lần tới khi bạn sử dụng Alt+Tab trong khi chạy Edge với nhiều tab đang mở, bạn sẽ thấy mỗi tab đang mở là một mục nhập riêng biệt trong danh sách với hình thu nhỏ của riêng nó.

Nếu bạn đổi ý, chỉ cần truy cập lại Settings > System > Multitasking một lần nữa và chọn “Open windows only” từ menu drop-down “Pressing Alt + Tab shows”.

Trả lời