Cách sửa lỗi file CSV bị lỗi tiếng việt khi mở bằng Excel

Tình trạng file csv bị lỗi font khi mở bằng excel

Đầu tiên bạn hãy xem file csv mở thông thường tại excel. Bạn đã mở bằng cách Open file hay nhấp đôi vào file csv đúng không? Thì bạn đã nhận ra được một kết quả không hề vui vì đã lỗi tùm lum hết.

Sửa lỗi font chữ khi mở file csv bị lỗi font khi mở bằng excel

Vậy cần phải làm sao để fix file này? Thì bạn hãy làm theo các bước sau đây nhé.

Bước 1: Mở Excel lên

Trước tiên bạn cần mở excel hoàn toàn mới lên nhé. Có thể tạo luôn 1 file excel trắng bóc cũng được nhé.

Bước 2: Thao tác chọn một file từ một souce ngoài

Bạn hãy vào Tab Data ( tại thanh công cụ) sau đó bạn hãy chọn From Other Sources => tiếp tới chọn Form XML data Import

Tiếp tới bạn hãy chọn tới đường dẫn chứa file CSV cần mở lên. Có thể bạn không thể thấy file csv đó ở cửa sổ Select Data Source thì bạn hãy chọn phần all file (*.*) sẽ thấy được file

Bước 3: Chọn định dạng và phần ô của file CSV

Sau khi bạn chọn xong file csv bạn sẽ nhận được cửa sổ Text Import Wizard. Bây giờ bạn hãy chọn Delimited và chọn 65001: Unicaode (UTF-8) tại file origin. Sau đó bạn hãy nhấn Next nhé

Tiếp theo bạn hãy chọn Comma trong mục Delimiters. Phần text qualifier bạn kiểm tra lại ký tự trong phần này đã có dấu ngoặc kép chưa nhé. Sau đó bạn hãy chọn Next.

Đến đây bạn hãy kiểm tra lại Column data format ( đây là định dạng dữ liệu của file csv được mở lên) bạn hãy chọn an toàn nhất là General sau đó bạn hãy Finish.

Bước 4: Chọn vùng xuất hiện dữ liệu mới của file csv

Tiếp tới bạn nhận được một cửa sổ Import Data tại đây bạn chỉ cần chọn vào ô New worksheet (để lưu thẳng tại trang excel hiện tại nhé) sau đó bạn chọn OK là xong nhé.

Sau đó bạn sẽ nhận được kết quả một file csv được mở trên excel không bị lỗi font nhé.

Trả lời