Cách thay đổi chế độ xem Disk Management trên Windows 10

Disk Management là một tiện ích của Microsoft Windows được giới thiệu lần đầu tiên trong Windows XP để thay thế cho lệnh fdisk. Nó cho phép người dùng xem và quản lý các ổ đĩa được cài đặt trong máy tính và những phân vùng được liên kết với các ổ đó. Mỗi ổ được hiển thị theo bố cục, loại, hệ thống file, trạng thái, dung lượng, dung lượng trống, % trống và khả năng chịu lỗi.

Disk Management khi chế độ xem của nó bị thay đổi

Các bước để thay đổi chế độ xem Disk Management trên Windows 10

Bước 1: Mở Disk Management.

Bước 2: Thực hiện theo 1 trong 2 cách sau để thay đổi chế độ xem Disk Management theo cách bạn muốn.

Cách 1: Nhấp vào View trên thanh menu, nhấn vào Top trong menu View và chọn 1 trong số các mục Disk List, Volume List và Graphical View hiển thị từ phần trên cùng.

Nhấn vào Top trong menu View

Cách 2: Nhấn vào View, chọn Bottom trong menu và chọn Disk List, Volume List hoặc Graphical View trong menu phụ để hiển thị ở dưới cùng.

Nhấn vào View, chọn Bottom

Trả lời